06/13/2024
Image default
Blog

Khái niệm, bản chất và sự khác biệt của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị

Bài viết dưới đây nêu lên khái niệm, bản chất và sự khác biệt giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Mời bạn đọc cùng tham khảo để có thêm được những thông tin hữu ích về quy hoạch đô thị.

Bản chất và sự khác biệt của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị.

Hiện nay, có khá nhiều những dự án ảo được xây dựng lên, các dự án được triển khai đi “chệch” khỏi mục tiêu, nội dung ban đầu của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã xác lập hoặc dự án đã được phê duyệt. Điều này đã làm phá hủy kiến trúc tổng thể chung đô thị đã được quy hoạch ban đầu.

Vậy cùng tìm hiểu xem quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu đô thị cụ thể như thế nào mà khi đi “chệch” khỏi mục tiêu quy hoạch ban đầu sẽ dẫn đến “chệch hướng” ý tưởng không gian kiến trúc trong tổng thể chung đô thị.

Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị là gì?

Quy hoạch chung là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Khái niệm, bản chất và sự khác biệt giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị.

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung.

Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.

Bản chất và sự khách biệt giữa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị

Hiện nay, quy hoạch chung đô thị ở Việt Nam chỉ mang tính định hướng (khung chiến lược). Quy hoạch chung được lập cho các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị mới.

Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết là hai loại quy hoạch “cấp dưới” của quy hoạch chung đô thị. Chúng có nhiệm vụ cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã, đô thị mới; Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo nhu cầu đầu tư xây dựng hoặc theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị.

Các mức độ yêu cầu của nội dung nghiên cứu, tỉ lệ bản đồ, thời gian quy hoạch, các cấp phê duyệt của từng loại đồ án và tính quan hệ, phụ thuộc giữa chúng được coi là bản chất và sự khác biệt giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. (bạn có thể xem chi tiết bản chất và sự khác biệt tại đây).

Trong đồ án quy hoạch chung đô thị, động lực để phát triển đô thị (cơ cấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa, dân số, lao động, đất đai,…) thông thường chỉ mang tính dự báo (cơ sở tính toán chưa chắc chắn, đôi khi mới chỉ là mong muốn/Nghị quyết, chưa có thật hoặc khả năng sẽ trở thành hiện thực).

Đồ án quy hoạch chung đô thị thông thường chỉ mang tính dự báo.

Mặc dù Việt Nam đã có Luật Quy hoạch đô thị, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch và các văn bản quy phạm, pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, do đặc thù của từng loại đồ án quy hoạch đô thị đã ít nhiều có ảnh hưởng tới quá trình quản lý thực hiện.

Đồ án quy hoạch chung đô thị chủ yếu mang tính định hướng, công tác dự báo còn hạn chế, tầm nhìn hẹp, thường bị điều chỉnh nhiều lần do cả yếu tố khách quan và chủ quan.

Đặc biệt phương pháp lập quy hoạch chậm đổi mới, tính pháp lý của đồ án quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa cao, công tác quản lý bị buông lỏng, đôi khi tùy tiện, lợi ích nhóm vẫn còn lấn át lợi ích chung, vai trò của cộng đồng còn mờ nhạt… Các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị theo đó cũng bị tác động, ảnh hưởng.

Hoặc ngược lại, do các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị chạy theo lợi ích kinh tế, lợi ích của các chủ đầu tư đã không khước từ việc làm thay đổi bản chất của quy hoạch chung.

Trên đây là bài viết tổng hợp những điều bạn cần biết về quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu đô thị. YouHomes hy vọng đây là kiến thức hữu ích cho bạn.

Xem thêm: Khái niệm kê khai thuế và các bước làm hồ sơ khai thuế

Những phong cách thiết kế nội thất chung cư cao cấp

 

Related posts

Máy in mã vạch cho siêu thị loại nào tốt?

Đào Mỹ Lệ

Nhà công nghiệp là gì? Các loại nhà công nghiệp hiện nay

Đào Mỹ Lệ

Cơ chế hoạt động của sàn giao dịch ngoại hối

Đào Mỹ Lệ

Leave a Comment